Pracodawco,

Pamiętaj, że niepełnosprawność to tylko jedna z wielu cech, którymi można opisać daną osobę. Przecież nie mówimy o osobach noszących okulary - "okularnik" czy "ślepy", ponieważ jest to bardzo krzywdzące. W tym przypadku wada wzroku jest skorygowana przez odpowiednie oprzyrządowanie, jakim są okulary. Czy fakt, że ktoś ma wadę wzroku i nosi okulary ma dla Ciebie wpływ podczas wyboru pracownika? Poza wyjątkowymi, uzasadnionymi wymogami stanowiska sytuacjami, zakładamy, że taka cecha nie ma dla Ciebie znaczenia.

         Tak samo jest w przypadku osób, które mają innego rodzaju dysfunkcje. Ich niepełnosprawności są tylko jednym z elementów kim są - równolegle do wielu innych cech. Dlatego gotowość i zdolność do pracy wynika z całościowego spojrzenia na każdą osobę. Sprawdź to! Jeśli chcesz - w niezobowiązujących warunkach pomożemy Ci w tym!

 lampka

Zapamiętaj:

Żaden rodzaj niepełnosprawności nie oznacza braku możliwości bycia wartościowym pracownikiem.

          Akt prawny regulujący zagadnienia związane z orzecznictwem oraz uprawnieniami i obowiązkami pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne to Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tekst jednolity;  Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.

Jakie są korzyści z zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami?

Argumenty „miękkie”

 1. Zaangażowanie
  To zaangażowani pracownicy – utożsamiają się z wykonywaną pracą, jak i swoim pracodawcą. Dla nich to szansa na oderwanie się od problemu swojej niepełnosprawności.
 2. Lojalność
  Jak pokazuje praktyka to bardzo lojalni pracownicy. Raz podjętą pracę starają się utrzymać z dużym zaangażowaniem i determinacją.
 3. Efektywność
  Efektywność tych osób zależy tylko od praktyki, jaką mieli wykonując dane czynności, nie zaś od ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.
 4. Prestiż
  Zatrudniając w swoich kadrach osoby z niepełnosprawnościami firma zyskuje na opinii. Dzięki temu można ją przestawiać jako firmę odpowiedzialną społecznie.
 5. Różnorodność
  Zarządzanie zasobami ludzkimi, które uwzględnia różnorodność pracowników, w tym osoby z niepełnosprawnościami, to doskonały sposób na budowanie lepszej pozycji na rynku.
 6. Konkurencyjność
  Dzięki zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami można liczyć na preferencyjne traktowanie firmy na rynku. Osiągając odpowiednio wysokie zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami można skorzystać np. z tzw. klauzul społecznych.
 7. Kompetentna siła robocza
 8. Niższe koszty pracy
 9. Oszczędności - szczególnie dla większych firm
 10. Dofinansowanie do stanowiska pracy

Argumenty „twarde”

Dodatkowe ręce do pracy zawsze są mile widziane w firmie. Szczególnie, gdy planujemy jej rozwój, bądź też jest więcej zleceń, ze względu na sezonowość branży. Wśród osób z niepełnosprawnościami znajdziesz z powodzeniem osoby posiadające duże doświadczenie jak również wysokie kwalifikacje formalne.

Do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego można uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON. Dzięki temu koszt, jaki musi ponieść pracodawca jest znacząco niższy. Poniżej zaprezentowana jest tabela, w której zawarte są konkretne kwoty dofinansowań.

Gdy pracodawca zatrudnia przynajmniej 25 pracowników podlega obowiązkowym wpłatom na PFRON. Zatrudniając osoby niepełnosprawne można obniżyć bądź też całkowicie zlikwidować te wydatki.

Decydując się na dłuższą współpracę z osobą z niepełnosprawnościami można także liczyć na uzyskanie dofinansowania do przystosowania jego stanowiska pracy, bądź też jego wyposażenia. Co oczywiście nie oznacza, że zawsze jest w ogóle potrzeba dokonywania takich czynności.

Należy zaznaczyć, że warto brać pod uwagę wszystkie powyższe argumenty łącznie. Dopiero wtedy daje nam to pełen obraz korzyści, jakie wynikają z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Czy zawsze mogę uzyskać dofinansowanie?

To czy możesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracownika z niepełnosprawnościami zależy od tego jak dużym pracodawcą jesteś. Jeśli zatrudniasz mniej niż 25 osób w firmie (przeliczając na pełne etaty) to możesz na każdą osobę z orzeczeniem otrzymać odpowiednie dofinansowanie. Z kolei jeśli zatrudniasz więcej pracowników to w pierwszej kolejności musisz zatrudnić taką liczbę osób z orzeczeniem, aby stanowiły łącznie 6% etatów w Twojej firmie.

 wykrzyknik2

Uważaj!

Za każdy etat brakujący do uzyskania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami na poziomie 6% jesteś zobligowany do zapłacenia 40,65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce na rzecz PFRON.

Oczywiście, jeśli zatrudnisz osobę na część etatu to otrzymasz proporcjonalną do tego kwotę dofinansowania. Ponadto warto pamiętać, że wysokość dofinansowania zależy od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce oraz od stopnia niepełnosprawności.

Maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzenia
pracownika z niepełnosprawnościami

Stopień niepełnosprawności

Schorzenie specjalne

od II kwartału 2014r.

Wszyscy pracodawcy

znaczny

ze schorzeniem specjalnym

2 400 zł

bez schorzenia specjalnego

1 800 zł

umiarkowany

ze schorzeniem specjalnym

1 725 zł

bez schorzenia specjalnego

1 125 zł

lekki

ze schorzeniem specjalnym

1 050 zł

bez schorzenia specjalnego

450 zł

Schorzenia specjalne, o których mowa w powyższej tabeli, to kategoria niepełnosprawności wyróżnionych przez ustawodawcę celem zwiększania wsparcia przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na zatrudnienie osób je posiadające. Do tej kategorii można zaliczyć: chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 75% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy.

 info

Na następnej stronie zobacz przykładowe wyliczenie.

Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się do nas z pytaniem o konkretne wyliczenie dla sytuacji w Twojej firmie.

Porównanie dla zatrudnienia nowego pracownika w firmie

(przy ogólnym zatrudnieniu poniżej 25 osób)

Założenia:

Wynagrodzenie pracownika brutto:                              2000 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę od 01.01.2017 r.)

            Orzeczenie:                                                                     umiarkowany stopień niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych

Osoba bez niepełnosprawności

Osoba z niepełnosprawnością

Brak dofinansowania

Dofinansowanie z PFRON

Koszt dla pracodawcy (tzw. brutto brutto pracodawcy

2391,00 zł

1 266,00 zł

Zobacz co się dzieje w sytuacji, gdy ogólne zatrudnienie w firmie wynosi 100 osób przy jednoczesnym braku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ogóle.

Składka na PFRON za każdy brakujący etat do poziomu 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wynosi 40,65% z 4 353,55 zł (przeciętne wynagrodzenie  za I kwartał 2017 r.).

 

                   Zatem:
                                                   6% z 100 etatów = 6 osób

                                                  6 x 40,65% * 4 353,55 zł = 10 618,31 zł

Taka jest wysokość comiesięcznej wpłaty na PFRON dla pracodawców, którzy nie zatrudniają osób z niepełnosprawnościami

 lampka

Zatrudniając każdą osobę z niepełnosprawnościami pomniejszasz
ją o 1 769,72 zł!
Natomiast przekraczając próg 6% nie dość, że Twoje wpłaty maleją do zera to jeszcze możesz zyskać dofinansowanie, o którym mowa powyżej.

FaniMani - wspieraj nas robiąc zakupy!