Aneta Olkowska i Mariusz Barczak założyciele fundacji, kończąc studia i stojąc u progu dorosłości zostali postawieni w obliczu rzeczywistości, która dla nich – osób niepełnosprawnych nie była przyjazna. Dokładając wszelkiej staranności do swojej edukacji na Uniwersytecie Warszawskim bez pomocy innych zostaliby skazani na powrót do małych miejscowości, z których pochodzą i tam spędzić resztę życia korzystając z pomocy Państwa. Powiedzieli temu stanowcze NIE i podjęli walkę o swoja niezależność i lepszą przyszłość. Zgodnie z powiedzeniem, że potrzeba jest matka wynalazków, narodził się pomysł zorganizowania pomocy i wsparcia dla osób w podobnej sytuacji. I tak oto 27 lutego 2004 roku w Warszawie powstała Fundacja Normalna Przyszłość, która swoją działalność prowadzi do dziś.

Początkowo Fundacja koncentrowała się na przełamywaniu stereotypów dotyczących wizerunku osób niepełnosprawnych i tworzeniu im warunków start do niezależności i samodzielnego życia, głównie w obszarze dostępności do przystosowanych mieszkań. Pierwszym sukcesem Fundacji było podpisanie umowy na dofinansowanie wkładu partycypacyjnego na mieszkanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Od czasu powstania Fundacji możemy pochwalić się wieloma zrealizowanymi projektami, czterema oddziałami w Polsce, wykwalifikowaną kadrą w pełni do dyspozycji naszych beneficjentów.

Dzięki nam wiele osób niepełnosprawnych stało się niezależnymi życiowo i finansowo osobami, a ich umiejętności i kwalifikacje są wysoko cenione przez potencjalnych pracodawców. Działania Fundacji są sukcesywnie poszerzane o kolejne aspekty życia osób niepełnosprawnych.

Aktualne koncentrujemy się na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych, jak również pomocy w znalezieniu zatrudnienia oraz doradztwie życiowym.

FaniMani - wspieraj nas robiąc zakupy!