Badanie potrzeb szkoleniowych osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego”.

„Pomagając innym – pomagam sobie” – konferencja dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych w organizacjach pozarządowych.

FaniMani - wspieraj nas robiąc zakupy!